U káajsa'al jump'éel noj xíimbale', ku beetik u yantal u líik'sikubáaj máak, ba'ale', wa ma' chúuka'an u yóol wíinike', ku éek'jolch'e'enkuntik a tuukul, tie'elo', le sajakilo' yaan u nojoch ba'abaltal ichil a wíinkilal tak kéen u beet u bin a náachtal, ti' le náayil tia'al k mu'uk'a'ankúunsik k t'aano', ba'ale', yaan k'iine' chéen unaj k paktik k ba'paache' tia'al k ajsik u yóol uláak' wa máax, tia'al u láak'into'on te' ba'ax k náaytiko', tumen, ma' xaane' tak leti' ts'íiboltik u yáantaj xan, ba'ale' ma'a yanak máaxo'ob nats'ik ti', nu'ukulo'ob tia'al u káajsik u meyajtik ba'ax ku tukultiki' yóolal u t'aan.

Beytuno ich k kaajal ku jóok'ol tuláakal le ba'axo'ob yaan ichil le boletina' bey je bix Péektsilo'ob, Xíimbalo'ob, Kí'imak óolal, Náaysaj óol, yéetel uláak'o'ob

Je bix láalaj wi'inale'' k p'aatiktech u boletín U Péekbal Waye', páatiktech ka xoke' 🙂

Wa a k'áat a wéens le boletina' ku béeytal Descargar