Menú

Tu yóolal máaxo'oni'.

Junmúuch' kajnáalo'ob u k'ubmaj u yóolo'ob ti' u mu'uk'ankúunsa'al maaya t'aan.

To'on.

Junmúuch' kajnáalo'on k náaytik, k patjo'oltik yéetel k ilik ka beetchajak u tsolbejil wa u plan estratégicoil ti'al u bin u je'ek'abta'al bej ti'al u yantal maaya t'aan tu paachil k'iin.

 • Ba'ax k k'áat beetej.

  U mu'uk'ankúunsa'al maaya t'aan yéetel u yáantaj meyaj u kajnáalilo'ob jump'éel kaaj ichil u petenil yucatán. Ti'al u bin u ya'abtal máaxo'on t'anik le maayao'

 • Ba'ax k ts'íiboltik.

  K kuxkíintik le maaya t'aano' je tu'ux kúuchilil ka máanko'one', je'e ba'axak horae' yéetel je'el máaxake'.

 • Ba'axo'ob kun bin k beetik.

  K beetik u káajal jump'éel múul meyaj ichil u kajnáalilo'ob u petenil mayab, máaxo'ob u k'ubmaj u yóolo'ob ti' u mu'uk'antal maya t'aan walkila', ba'ale' beey xan tu paachil k'iin, le je'ela' ka u beet u ya'abtal meyajo'ob tu yóo'lal maya t'aan, ikil túun núupul k óol yéetel k tuukul ti'al ka yanak maya t'aan tu paachil k'iin, yéetel ka béeyak k kuxtal tu yéetel.

  Ba'axo'ob kun bin k beetik.

  - U kaansa'al le máaxo'ob kéen u táakbesuba'ob ti' u meyajil u mu'uk'ankúunsa'al maaya t'aan.

  - U k'éexel le tsikbal yaan tu yóo'lal maya kaaj, tu'ux ku mixba'alkúunsa'al máak, yéetel uláak' tsikbal ka u ye'es jach ba'ax wa bix kaaj, le je'ela' ka áantajnak ti'al u péeksa'al yéetel u líik'sa'al u yóol kaaj.

  Xok u maasil

U tuukulil

Tu'ux k k'áat k'uchuj yéetel U Péekbal Waye'

 • Tu'ux k k'áat k'uchuj

  - K ti'alintik tu ka'atéen u noj kí'imak óolil k t'anik maaya t'aan. k péeksik k óol ti'al k t'anik, ba'ale', beey xan ti'al k k'i'itbesik.

 • - U je'epajal kúuchilo'ob tu'ux ka t'a'anak le maya t'aano', yéetel xan, ti'al tuláakal le jáajatsilo'ob k'a'abéet ti'al u kuxtal juntúul wíinik sáansamalo'.

 • - Tia'al u ts'áabal ojéeltbil tuláakal meyajo'ob ku taal u beetal tumen kajnáalo'ob yéetel kaajalo'ob way tu petenil mayabe'.

¡Ts'íibtabáaj!

Ilawil ba'axo'ob ku yúuchul tu petenil mayab láalaj wi'inal, ichil u boletinil U Péekbal Waye'

Ts'íibtabaj
xma'a bo'olil

Yaan wáaj ba'ax ka beetik yóolal maaya t'aan.

Wáa ka meyajtik wáa ba'ax yóolal u mu'uk'ankúunsa'al maaya t'aan, wa beey xan ka táakbesik le maaya ichil ba'axo'ob ku taal a meyajtik, yéetel wáa k'áat a ts'aj ojéetbile', táakpajkech ichil U Péekbal Waye'.

¡Táakbesabaj!